Даний курс розрахований на студентів факультету управління та бізнесу та передбачає оволодіння англійською мовою згідно з програмою I семестру.

Тьютор: Викладач кафедри іноземних мов №2,  Дем’яненко Марина Сергіївна