При вивченні курсу в осінньому семестрі  "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка", розділ "Нарисна геометрія" та розділ "Комп'ютерна графіка"студент знайомиться з метою дисципліни, основними задачами нарисної геометрії та основами комп'ютерної графіки в пакеті AutoCAD.
Дисципліна розвиває просторове уявлення необхідне при створенні нових конструкцій, дає можливість оволодіти методами відображення на площині просторових об'єктів, а також вміти створювати кресленики засобами комп'ютерних технологій.