Під моделюванням засобів вимірювальної техніки на ЕОМ зазвичай розуміється весь комплекс питань, пов'язаних зі складанням математичної моделі пристрою і її використанням на ЕОМ в процедурах розрахунку, аналізу, оптимізації та синтезу. Моделювання засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) на ЕОМ має наступні застосування:

  • у завданнях розрахунку за допомогою моделі можна знайти вихідні параметри ЗВТ або їх характеристики;
  • у завданнях аналізу моделювання дозволяє проаналізувати вихідні параметри і характеристики ЗВТ в різних режимах роботи, виконати аналіз різних статистичних характеристик ЗВТ без його запуску у виробництво, проаналізувати вплив на ЗВТ зовнішніх умов без реальних кліматичних та інших випробувань;
  • у завданнях оптимізації в моделі можна варіювати будь-які керовані параметри, домагаючись максимального поліпшення вихідних параметрів;
  • роль моделювання в задачах синтезу полягає в перевірці правильності функціонування ЗВТ шляхом розрахунку їх математичних моделей.

Курс "Моделювання засобів вимірювальної техніки на ЕОМ" призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю 152 "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка".