Даний курс призначений для підготовки студентів, які навчаються за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка”, відповідає навчальній програмі з дисципліни “Теорія електричних сигналів та кіл”.

В метрології вимірювання параметрів електричних та радіосигналів, а також вимірювання неелектричних величин, які також зводяться до електричних, займають основне місце. Матеріал курсу дає можливість підготуватися студентам до вивчення основних професійно-орієнтованих навчальних дисциплін.

Метрологія як наука та практика швидко прогресує. З’являються напрямки, що використовують не тільки нові методи, схемотехнічні рішення та нову елементну базу. Широко використовуються також традиційні методи, які відомі ще з часів Фарадея, Кірхгофа та Максвелла. 

В матеріалі наведено основні означення навчальної дисципліни, викладені основи аналізу лінійних кіл першого і другого порядку, послідовних та паралельних коливальних контурів, перехідних процесів в колах першого та другого порядку, а також основи теорії сигналів.