Навчальна дисципліна "Проектування підприємств дорожнього будівництва" складена  відповідно до навчального плану підготовки бакалавра в галузі знань  13  Механічна інженерія за спеціальністю  133 Галузеве машинобудування за освітньою програмою  "Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні меліоративні машини і обладнання"