Мета вивчення навчальної  дисципліни підготовка бакалаврів у галузі машинобудування, щодо рішення професійних завдань з розробки систем електрообладнання підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів сукупності знань, вмінь та уявлень про основи побудови автотракторного електрообладнання при створенні сучасних систем автоматичного керування агрегатами автомобіля, оптимізації енергетичних та масогабаритних показників систем та пристроїв бортового електрообладнання, адаптації електричних систем до режимів та умов експлуатації транспортних засобів