Дисципліна вільного вибору аспірантів за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.

Дисципліна Експлуатація автомобільних доріг для студентів 4Д, 4Дт3 та 3Дт1.

Курс лекцій з Інноваційних технололгій будівництва автомобільних доріг

Дисципліна має мету дати студентам знання в комп’ютерному моделюванні при плануванні ремонтів і реконструкції доріг при обмеженому фінансуванні, дослідженні технічного рівня та експлуатаційного стану автомобільних доріг, їх функціонування в різні періоди експлуатації, вирішенні процесів взаємодії автомобілів і дороги.

Розглянуто організаційно-технічні, економічні, соціальні  та правові заходи, що встановлюють найбільш раціональну потребу в трудових, матеріальних та грошових ресурсах і їх обґрунтоване використання на протязі всього періоду будівництва доріг з максимальним економічним ефектом.

Технологія будівництва автомобільних доріг. Жорсткі дорожні одяги.

Дисципліна спрямована на підвищення професійної та практичної підготовки фахівців.

У даному курсі дисципліни буде розглянуто наступні основні питання:

  1. Підготовчі роботи.
  2. Технологію будівництва підземних інженерних мереж відкритим способом.
  3. Випробування водопровідних та каналізаційних трубо­проводів.
  4. Технологію будівництва підземних інженерних мереж безтраншейними способами.
  5. Основні питання організації будівництва та експлуатації підземних інженерних мереж. 

 

Дисципліна "Технологія будівництва автомобільних доріг. Ч.1 Земляне полотно" належить до основних дисциплін підготовки бакалаврів за напрямом "Будівництво та цивільна інженерія"