У курсі надані матеріали для виконання графічних робіт: приклади виконання завдань, довідникові та табличні дані.  Розрахований на студентів першого курсу автомобільного факультету.

Курс-ресурс "Комп'ютерна графіка", розділ "Основи 3D моделювання в пакеті AutoCAD" призначений для студентів технічних спеціальностей 1 та 2 курсів

Курс-ресурс з дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка", розділ "Комп'ютерна графіка" призначений для студентів усіх  факультетів 1, 2 та 3 курсіів

Курс-ресурс "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка", розділ "Інженерна графіка" (2-й семестр) для студентів механічного факультету денної форми навчання, спеціальність "Підйомно-транспортні, будівельні, меліоративні машини та обладнання" та для студентів заочної та дистанційної форми навчання за спеціальностями Аз, Мз, Тз, ТДз, ТСз

При вивченні дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка" студент вивчає мову конструювання для спілкування конструкторів при створенні нових, сучасних моделей деталей та креслеників до них. Під час вивчення дисципліни студент повинен придбати навички користування справочною літературою при виконанні завдань з інженерної графіки

При вивченні курсу "Інженерна та комп'ютерна графіка" студент знайомиться з метою дисципліни, основними задачами.
Дисципліна розвиває просторове уявлення необхідне при створенні нових конструкцій, дає можливість оволодіти методами відображення на площині просторових об'єктів, а також вміти створювати кресленики засобами комп'ютерних технологій.