система понять про принципи
побудови систем автоматичного управління (САУ) на підприємствах дорожнього
будівництва і основи теорії управління

Побудова імітаційних моделей технологічних
процесів та автоматичних систем управління,
їх реалізація для проведення статистичного експерименту та застосування в
області професійної діяльності.

розв’язання теоретичних та
прикладних задач побудови і функціонування комп’ютерно-інтегрованих систем управління
технологічними та економічними процесами з використанням сучасних програмних і технічних
засобів.

змістом курса є методи розв’язування
інженерних та наукових задач автоматизації управління технологічними процесами з
використанням чисельних методів та моделювання за допомогою сучасних
програмних засобів на ПЕОМ.

Навчальна дисципліна "Програмування систем реального часу" відноситься до  циклу вибіркових дисциплін і читається на 3 курсі для студкниів зі спеціальності 151 "Автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології"

Дисципліна АБД АСУТП читається для магістів 1 курсу навчання, є вибірковою.

Навчальна дисципліна "Системний аналіз складних систем управління" відноситься до циклу обов'язкових дисциплін і читається на 4 курсі для студентів зі спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"