Marina Volosyuk

Курс фізики для змішаного та дистанційного навчання.

 

Курс физики для студентов поступивших на первый курс после техникума.

Дистанційний курс "Фізика, Розділ І - Механіка" призначений для всіх спеціальностей ХНАДУ.

Для технічного вищого навчального закладу вивчення даного 
фундаментальної дисципліни просто необхідно на
початковому етапі навчання, для того щоб сприяти розвитку
наукового світогляду студента і закласти основу для освоєння
спеціальних дисциплін, таких як сопромат, проектування доріг,
електротехніки і т.д.

Даний курс розрахован на 6 тижнів.
Склад курсу:
Тема 1. Основи кінематики.
Тема 2. Динаміка поступового руху .
Тема 3. Робота й механічна енергія .
Тема 4. Динаміка обертального руху .
Тема 5. Основи статики, гідро- і аеростатики.
Тема 6. Механічні коливання.

Курс общей физики представлен для 1-семестрового курса обучения студентов групп 1Тз в центре заочного обучения. Этот курс систоит из 9 разделов (лекций) и 2 модульных контролей.
Предметом курса является
педагогически адаптированная система понятий про общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи.
Главной задачей курса является усвоение материала курса общей физики с помощью интерактивного общения в курсе (чаты, форумы), решения тематических заданий и тестов.
Стимулом к ознакомлению с материалом курса является рейтинг успеваемости в конце каждого модуля.

Автор курса: ассистент Щиголева Светлана Александровна
Преподаватель курса: ассистент Аргун Щасяна Валиковна