Дистанційний курс «Логістика»  призначений для підготовки фахівців в галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура». 
Мета її вивчення - отримання знань про основні поняття та концепції логістики, логістики запасів, складування, транспортної логістики, логістики виробничих процесів та збутової логістики. Курс розрахований на 17 тижнів.