У конспекті лекцій розкриваються основні положення теорії систем, системного аналізу та управління, подано необхідні методичні матеріали для само­стійного вивчення дисципліни. Наведено відомості про основні напрям­ки сучасних системних досліджень, застосування системного під­ходу в управлінні та методи моделювання систем, інформаційної підтримки системного аналізу різних по природі систем.