Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка студентів до самостійного розв’язання фахових задач в галузі двигунобудування згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики. А саме вивчення принципу та складових сучасних систем керування та діагностування ДВЗ.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система понять про принципи роботи, процеси і явища, що супроводжують роботу систем керування та діагностування двигунів та визначають їх споживчі якості.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок і уявлень, необхідних для розв’язання фахових задач, пов’язаних з обґрунтуванням вибору компонентів систем керування двигуна, їх основних показників  і  характеристик  на  етапі  розробки  технічного  завдання, конструкторського проекту і пропозиції, а також вміння визначати несправності ДВЗ за допомогою цих систем з урахуванням вимог сучасних тенденцій.