Метою вивчення навчальної  дисципліни є підготовка студентів до самостійного рішення професійних задач, пов’язаних з використанням енергетичних установок з ДВЗ, згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики. А саме вивчення, принципу роботи, будови та розрахунку ДВЗ. Здатність  застосовувати  свої  знання  і  розуміння  для визначення,  формулювання  і  вирішення  інженерних  завдань  з використанням сучасних методів. Здатність  застосовувати  стандартні  методи  розрахунку при  проектуванні  деталей  і  вузлів  енергетичного  і технологічного обладнання. Здатність визначати режими експлуатації енергетичного та  теплотехнологічного  обладнання  та  застосовувати  способи раціонального  використання  сировинних,  енергетичних  та інших видів ресурсів. Здатність  забезпечувати  моделювання  об’єктів  і процесів  з  використанням  стандартних  і  спеціальних  пакетів програм  та  засобів  автоматизації  інженерних  розрахунків, проводити експерименти за заданими методиками з обробкою й аналізом результатів.