Метою вивчення навчальної дисципліни є: підготовка студентів до самостійного розв’язання фахових задач в галузі двигунобудування згідно з вимогами професійно-кваліфікаційної характеристики. А саме вивчення будови та розрахунку окремих систем ДВЗ.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є система понять про принципи роботи, процеси і явища, що супроводжують роботу систем автотракторних двигунів та визначають їх споживчі якості.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: формування у студентів комплексу знань, умінь, навичок і уявлень, необхідних для розв’язання фахових задач, пов’язаних з обґрунтуванням вибору компонентів систем двигуна, їх основних показників  і  характеристик  на  етапі  розробки  технічного  завдання, конструкторського проекту і пропозиції з урахуванням вимог замовника і сучасних тенденцій.