З метою закріплення теоретичного матеріалу і отримання практичних навиків для вирішння задач з вивчаємого матеріалу.