Цей курс присвячений ознайомленню з принципами, методологією та методами дослідження операцій і набуттю навичок з використання математичних методів для обґрунтування рішень у задачах, що постають у транспортній галузі студентами спеціальності "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" на 3-му курсу у п’ятому семестрі.

Автори та тьютори курсу:
доц. Плєхова Ганна Анатоліївна,
доц. Костікова Марина Володимирівна