Данный курс предназначен для обучения иностранных студентов первого курса автомобильного факультета и охватывает  разделы "Механика" и "Молекулярная физика и термодинамика".

Фізика відноситься до фундаментальних загальноосвітніх дисциплін.  Курс складено відповідно до програми вивчення навчальної дисципліни “Фізика”, освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів означених спеціальностей. Призначен для вивчення студентами першого курсу автомобільного факультету розділів "Механіка" і "Молекулярна фізика і термодинаміка"

Курс призначений для викладання фізики студентам автомобільного факультету і охоплює розділи "Електростатика", "Постійний струм" та "Електромагнетизм". 


Фізика відноситься до фундаментальних загальноосвітніх дисциплін.  Курс складено відповідно до програми вивчення навчальної дисципліни “Фізика”, освітньо-кваліфікаційної характеристики та навчального плану підготовки бакалаврів означених спеціальностей. Призначен для вивчення студентами першого курсу автомобільного факультету розділів "Механіка" і "Молекулярна фізика і термодинаміка"