Методичні вказівки до виконання контрольної роботи