Методичні вказівки до самостійної роботи студентів

Натисніть посилання СРС_Маркетинг_Э_2018.pdf для перегляду файлу.