07.05.2020 (Е-11-19 семінар)

07.05.2020 (Е-11-19 семінар)

 

ТЕМА: Робочий час та час відпочинку.

 1. Поняття і види робочого часу.
 2. Режим роботи. Ненормований робочий день.
 3. Надурочні роботи. Робота понад встановлену тривалість.
 4. Поняття та види часу відпочинку.
 5. Відпустки: поняття, види та порядок надання.
 6. Соціальні відпустки та відпустки без збереження заробітної плати.

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

 1. Поняття «робочий час».
 2. Види робочого часу, встановлені законодавством.
 3. У чому полягає відмінність між скороченим та неповним робочим часом?
 4. Режими робочого часу.
 5. Особливості ненормованого робочого часу.
 6. В яких випадках може запроваджуватися робота понад нормальну тривалість робочого часу.
 7. Зміст поняття «чергування».
 8. Визначити поняття «час відпочинку» та з’ясувати його види.
 9. Що таке відпустка та які її види ?
 10. Порядок надання щорічних відпусток.
 11. Соціальні відпустки і порядок їх надання.
 12. Порядок надання відпустки без збереження заробітної плати.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Прокопенко В.І. Предмет трудового права України: Посіб. – К., 1995.
 2. Колодій А.М. Принципи права України. – К., 1998.
 3. Заржицький о., Литвин О. Склад трудових процесуальних правовідносин // Право України. – 2007. - № 8.
 4. Данилюк о. Фактичні склади у трудовому праві України // Право України. – 2007. - № 7.
 5. Буряк В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. – к.: Т-во «Знання»; КОО, 2003. - 234 с.
 6. Лазар В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія. – Луганськ: Література, 2004. – 202 с.
 7. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 2003. – 331 с.
 8. Бойко  М.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007.- 405 с.
 9. Трудове право України: Практикум. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 234 с.
 10. Трудове право: підручник . В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін..; за ред.. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2012.- 496 с.
 11. Попов С.В. Форми реалізації права на працю (Текст): монографія / С.В. Попов. – Х.: ФІНН, 2009. -336с.
 12. Хуторян Н.М. Теоритичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин/ Н.М. Хуторян. – к.: ІДПНАН України, 2002. – 264 с.
 13. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: монографія \ Н.М. Швець. – Х.: Право, 2009. – 224с.
 14. Щербина В.І. Функції трудового права / В.І. Щербина. – Д.: Акад. митної служби України, 2007. – 425 с. 
Остання зміна: п'ятниця 24 квітень 2020 3:28