27.04.2020 (ЕА-11-19 семінар)

27.04.2020 (ЕА-11-19 семінар)

 

ТЕМА: Суб’єкт трудового права України.

 1. Поняття та види суб’єктів трудового права.
 2. Працівники – суб’єкти трудового права.
 3. Роботодавець – суб’єкт трудового права.
 4. Трудові колективи.
 5. Професійні спілки.
 6. Державні органи – суб’єкти трудового права.

 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів

 

 1. Поняття суб’єкт трудового права.
 2. Правовий статус суб’єкта трудового права.
 3. Види суб’єктів трудового права.
 4. Поняття «роботодавець», їх види.
 5. Трудовий колектив, як суб’єкт трудового права. Зміст правового статусу трудового колективу.
 6. Статус професійної спілки.
 7. Зміст правового статусу державних органів – суб’єктів трудового права.

Система органів державного нагляду і контролю за державним законодавством про

Література:

 1. Прокопенко В.І. Предмет трудового права України: Посіб. – К., 1995.
 2. Колодій А.М. Принципи права України. – К., 1998.
 3. Заржицький о., Литвин О. Склад трудових процесуальних правовідносин // Право України. – 2007. - № 8.
 4. Данилюк о. Фактичні склади у трудовому праві України // Право України. – 2007. - № 7.
 5. Буряк В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. – к.: Т-во «Знання»; КОО, 2003. - 234 с.
 6. Лазар В.В. Правове регулювання трудових спорів, конфліктів і порядок їх вирішення на сучасному етапі: Монографія. – Луганськ: Література, 2004. – 202 с.
 7. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин. – К.: Т-во «Знання»; КОО, 2003. – 331 с.
 8. Бойко  М.Д. Трудове право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2007.- 405 с.
 9. Трудове право України: Практикум. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2004. – 234 с.
 10. Трудове право: підручник . В.В. Жернаков, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко та ін..; за ред.. В.В. Жернакова. – Х.: Право, 2012.- 496 с.
 11. Попов С.В. Форми реалізації права на працю (Текст): монографія / С.В. Попов. – Х.: ФІНН, 2009. -336с.
 12. Хуторян Н.М. Теоритичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин/ Н.М. Хуторян. – к.: ІДПНАН України, 2002. – 264 с.
 13. Швець Н.М. Право на страйк та умови його реалізації: монографія \ Н.М. Швець. – Х.: Право, 2009. – 224с.
 14. Щербина В.І. Функції трудового права / В.І. Щербина. – Д.: Акад. митної служби України, 2007. – 425 с. 
Остання зміна: п'ятниця 24 квітень 2020 3:23