Інформація про автора курсу

Перунова Олена Миколаївна

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри економічної теорії та права

У 2002 р. була зарахована аспірантом денної форми навчання до Харківського національного університету внутрішніх справ за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

У 2006 р. була прийнята на роботу до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету на посаду асистента.

У 2007 р. успішно захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою «Процесуальні акти-документи з цивільних справ».

Має понад 20 наукових публікацій, з яких 1 монографія, 12 статей у наукових фахових виданнях; є співавтором 1 друкованого навчально-методичного посібника. Бере активну участь у роботі міжнародних наукових і науково-практичних конференцій.

Напрями наукових досліджень: цивільне право, цивільний процес; земельне право, сучасні проблеми  цивільного процесу в Україні.

Остання зміна: четвер 2 квітень 2020 10:06