30.03.2020 (ЕА-11-19 семінар)

ТЕМА: Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом.

 

 1. 1.    ПОНЯТТЯ і  СУБ`ЄКТИ БАНКРУТСТВА.
 2. 2.    ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ БАНКРУТСТВА.
 3. 3.    ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО.
 4. 4.    ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА.
 5. 5.    МИРОВА УГОДА.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ:

 1. Порівняйте поняття "банкрутство" і "неспроможність".
 2. Хто є суб’єктом банкрутства?
 3. Які заходи спрямовані на запобігання банкрутству?
 4. Хто може звертатися із заявою про порушення справи про банкрутство?
 5. Які підстави для застосування процедури банкрутства до суб’єкта підприємницької діяльності?
 6. Які судові процедури застосовують до боржника?
 7. Що собою являє процедура розпорядження майном боржника?
 8. Охарактеризуйте процедуру санації.
 9. Розкрийте етапи ліквідаційної процедури.

10. Що таке мирова угода?

 

Література:

1. Конституція України // ВВР України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України .- К.: Школа, 2003.-384 с.

3. Господарський кодекс України .- К.: Школа, 2003.-192 с.

4. Господарський   процесуальний   кодекс    України К.: Школа, 2002.-96

5.Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 14 трав­ня 1992 р.

6. Афанасьєв Р. Г. Банкрутство: напрямки удосконален­ня ліквідаційної процедури. — К. — ВВАС України, 2000.

7. Зуєвич А. М. Банкрутство:  практика і питання.  —К. — ВВАС України, 1998, № 4.

8.Тітов М. 1. Банкрутство: матеріально припоні ти процесуальні аспекти.      Харків, 1997.

9.Тітов М. І., Бондаренко В. Поний закон про банкрутство: проблеми  застосування.   —   Право   України, 2000, № 8.

Остання зміна: четвер 2 квітень 2020 9:18