18.03.2020 (Е-11-19,ЕА-11-19 лекція)

ТЕМА: Відповідальність за порушення у сфері господарювання

 

  1. 1.  ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
  2. 2.  ВИДИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ:

  1. Що таке господарсько-правова відповідальність?
  2. Які принципи господарсько-правової відповідальності?
  3. Які види санкцій застосовуються при порушенні господарських зобов’язань?
  4. Що таке оперативно-господарські санкції?
  5. За які види порушень застосовуються господарсько-адміністративні штрафи?
  6. В чому полягає застосування господарсько-організаційних санкцій?
  7. Назвіть умови господарсько-правової відповідальності та розкрийте їх зміст.

 

Література:

1. Конституція України // ВВР України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України .- К.: Школа, 2003.-384 с.

3. Господарський кодекс України .- К.: Школа, 2003.-192 с.

4. Господарський   процесуальний   кодекс    України К.: Школа, 2002.-96  

  5. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. К Мамутова. - К.: Юринком Интер, 2005. - 912 с.

 6. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 384 с.

7. Правові основи підприємницької діяльності / за ред. проф. Жук Л.А. – К.: ЕУФІМ, 2002.

Остання зміна: четвер 2 квітень 2020 9:14