16.03.2020 (ЕА-11-19 семінар)

ТЕМА: Господарсько - договірні  зобов’язання.

 

  1. ПРАВОВА ОСНОВА, ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ.
  2. ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ.
  3. ЗМІСТ ТА ФОРМА ГОСПОДАРСЬКОГО ДОГОВОРУ.
  4. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.
  5. ВИКОНАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ТЕМИ:

         1.Що таке господарський договір?

         2.Як класифікують господарські договори?

         3. Які функції виконують господарські договори?

         4.Який порядок укладання господарських договорів?

         5.Які існують засоби забезпечення виконання господарських договорів?

        6.Які існують підстави припинення зобов’язання?

 

Література:

1. Конституція України // ВВР України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

2. Цивільний кодекс України .- К.: Школа, 2003.-384 с.

3. Господарський кодекс України .- К.: Школа, 2003.-192 с.

4. Господарський   процесуальний   кодекс    України К.: Школа, 2002.-96  

  5. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. К Мамутова. - К.: Юринком Интер, 2005. - 912 с.

 6. Щербина В. С. Господарське право України: Навч. посібник. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 384 с.

7. Правові основи підприємницької діяльності / за ред. проф. Жук Л.А. – К.: ЕУФІМ, 2002.

8. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 1999. - 194 с.

Остання зміна: четвер 2 квітень 2020 9:12