Питання для самоконтролю

  1. Яке значення має фінансовий аналіз для зміцнення господарської діяльності підприємства за умов переходу до ринкової економіки?
  2. Які завдання, джерела та методи економічного аналізу фінансових показників?
  3. Які форми звітності передбачено національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для економічного аналізу фінансового стану підприємства?
  4. Як здійснюється експрес-аналіз балансу?
  5. Як зробити горизонтальний і вертикальний аналіз балансу? Основні цілі його проведення.
  6. В яких випадках баланс можна назвати позитивним?
Last modified: Wednesday, 29 May 2019, 7:17 PM