Питання до самоконтролю з дисципліни 10

1.Назвіть основні завдання і джерела даних для аналізу фінансових результатів.

2.Охарактеризуйте основні показники прибутку і порядок їх розрахунку.

3.Викладіть методику розрахунку впливу факторів на зміну суми прибутку від реалізації продукції в цілому по підприємству і за окремими видами продукції.

4.Як визначають вплив структури продажів на прибуток підприємства?

5.Які фактори визначають рівень середньореалізаційних цін і як розраховують їхній вплив?

6.Як проводять аналіз інших фінансових результатів?

7. Які завдання ставляться перед аналізом прибутку підприємства?

8. Назвіть джерела інформації для аналізу прибутку і охарактеризуйте їх.

9. Поясніть, як формується прибуток підприємства.

10. Що таке прибуток, одержаний від звичайної діяльності?

11. Що таке чистий прибуток?

12. Назвіть фактори, які впливають на прибуток від реалізації.

13. Поясніть, як створюються доходи від цінних паперів.

14. Що таке трендовий аналіз прибутку?

15. Охарактеризуйте резерви збільшення прибутку.

16. Назвіть види рентабельності та охарактеризуйте їх.

Last modified: Saturday, 25 May 2019, 8:29 PM