Питання до самоконтролю з теми 8

1.Які значення і завдання аналізу собівартості продукції (послуг)?

2.Від яких факторів залежить організація аналізу собівартості продукції і послуг?

3. Назвіть основні джерела інформації, необхідні для аналізу собівартості продукції і послуг.

4.Охарактеризуйте основні методи поділу витрат на постійні і змінні залежно від динаміки виробництва продукції (послуг).

5.Викладіть методику аналізу загальної суми витрат на виробництво продукції.

6.Як визначити зміну собівартості виробленої продукції за рахунок ресурсомісткості і цін на ресурси?

7. Як розраховують і аналізують показник витрат на гривню продукції?

8.Висвітліть методику аналізу собівартості окремих видів продукції.

  1. Назвіть фактори і сконструюйте факторні моделі зміни суми:

а)    прямих матеріальних витрат;

б)    прямої заробітної плати персоналу;

в)    витрат на утримання основних засобів;

г)    накладних і комерційних витрат.

10. Назвіть основні джерела і порядок визначення резервів зниження собівартості продукції

Last modified: Saturday, 25 May 2019, 8:26 PM