Питання до самоконтролю з теми 7

1.Що розуміють під економічним аналізом і в чому полягає різниця між макро- і мікроекономічним аналізом?

2.Яка роль аналізу в управлінні підприємством і підвищенні ефективності його діяльності?

3.Чи зростає роль економічного аналізу діяльності підприємств у теперішній час і з чим це пов'язано?

4.Якими ви бачите перспективи розвитку економічного аналізу?

5.Які завдання економічного аналізу господарської діяльності?

6.Назвіть основні принципи економічного аналізу і коротко охарактеризуйте їх.

7.Охарактеризуйте основні типологічні види аналізу господарської діяльності.

8.Який вид аналізу має більше значення: ретроспективний чи перспективний? оперативний чи підсумковий?

9.У чому ви вбачаєте різницю між перспективним і стратегічним аналізом?

10.Охарактеризуйте основні технологічні етапи економічного аналізу.

Last modified: Saturday, 25 May 2019, 8:24 PM