Питання до самоконтролю з теми 5

 1. Дайте визначення поняття «заробітна плата» відповідно до законодавства України.
 2. Охарактеризуйте структуру заробітної плати відповідно до законодавства України.
 3. Дайте визначення поняття «мінімальна заробітна плата».
 4. Назвіть основні відмінності між реальною та номінальною заробітною платою.
 5. Наведіть характеристику основних функцій заробітної плати в сучасних умовах господарювання.
 6. Що таке «фонд оплати праці»?
 7. Охарактеризуйте поняття «система посадових окладів».
 8. Яким чином встановлюється система посадових окладів на підприємстві?
 9. Що являють собою елементи тарифної система оплати праці на підприємстві?
 10. Яким чином визначається розмір тарифної ставки першого розряду та інших розрядів?
 11. Розкрийте особливості двух основних форм оплати праці на підприємстві.
 12. Назвіть основні системи, що входять до складу системи відрядної форми оплати праці.
 13. Назвіть основні системи, що входять до складу системи погодинної форми оплати праці.
 14. Які переваги й недоліки у практичному використанні мають змішані форми оплати праці?
 15. Які основні доплати та надбавки відносяться до таких, що мають компенсаційний характер?
Last modified: Wednesday, 22 May 2019, 4:36 PM