Питання до самоконтролю з теми 1

 1. Дайте визначення виробничої програми підприємства та охарактеризуйте особливості її формування.
 2. Які основні правила розробки діють відносно розробки виробничої програми промислового підприємства?
 3. Охарактеризуйте номенклатуру та асортимент продукції як складових виробничої програми підприємства.
 4. Охарактеризуйте основні методи вимірювання, які використовуються під час розробки виробничої програми підприємства.
 5. Наведіть приклади натуральних показників вимірювання виробничої програми підприємства.
 6. Розкрийте зміст та головне призначення вартісних показників вимірювання виробничої програми.
 7. У чому полягають відмінності між чистою та умовно-чистою продукцією підприємства?
 8. Які показники використовуються для обґрунтування виробничої програми підприємства?
 9. Що являє собою валова продукція підприємства?
 10. Що являє собою товарна продукція підприємства?
 11. У чому полягають відмінності між валовою і товарною продукцією підприємства?
 12. Охарактеризуйте внутрішній заводський оборот в структурі валового обороту підприємства.
 13. Яким чином визначається розмір реалізованої продукції підприємства?
 14. Які елементи входять до складу ресурсного забезпечення виробничої програми підприємства?
 15. Які відносні показники використовуються під час формування та реалізації виробничої програми підприємства?
Last modified: Wednesday, 22 May 2019, 4:25 PM