Питання до самоконтролю теми 13

Питання до самоконтролю теми 13:

  1. Сутність організації та управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.
  2. Маркетингова організаційна структура. Види та особливості організаційних структур служби маркетингу.
  3. Сутність маркетингового контролю, його мета та напрямки. Типи маркетингового контролю.
  4. Сутність контролю виконання річних планів. Види аналізу в межах реалізації контролю виконання річних планів.
  5. Контроль прибутковості, його мета, шляхи здійснення.
  6. Особливості контролю ефективності.
  7. Стратегічний контроль та його інструменти.
  8. Види ефективності маркетингу.
  9. Маркетинговий аудит та його особливості.
  10. Етапи маркетингового аудиту та його результати.
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:29 PM