Питання до самоконтролю теми 12

Питання до самоконтролю теми 12:

1. Що таке "маркетингове планування"?

2. Що таке "план маркетинга"?

3. Стратегічне і тактичне планування в маркетингу.

4. Розділи плану маркетингу.

5. Аналіз маркетингової діяльності, який здійснюється при плануванні.

6. Що таке "маркетингові стратегії"?

7. Система маркетингових стратегій підприємства.

8. Корпоративна маркетингова стратегія.

9. Ділові стратегії маркетингу.

10. Функціональні маркетингові стратегії.

Last modified: Tuesday, 19 March 2019, 10:21 PM