Питання до самоконтролю теми 8

Питання до самоконтролю теми 8:

1. Дайте визначення маркетинговій політиці комунікацій.

2. Назвіть і охарактеризуйте елементи комплексу маркетингових комунікацій.

3. У чому полягає мета комплексу маркетингових комунікацій?

4. Назвіть основні завдання маркетингових комунікацій.

5. Назвіть елементи процесу маркетингових комунікацій.

Last modified: Tuesday, 19 March 2019, 9:28 PM