Питання до самоконтролю теми 1

Питання до самоконтролю теми 1:

1. Поясніть, що являє собою маркетинг як економічна категорія і вид діяльності підприємства?

2. Назвіть основні концепції маркетингу. Поясніть сутність кожної з них.

3. Охарактеризуйте сучасні тенденції розвитку маркетингу.

4. Дайте визначення поняттю "ринок". Охарактеризуйте сучасний ринок здійснення угод і його основні типи.

5. Охарактеризуйте суб’єктів маркетингової діяльності.

6. Назвіть причини розвитку маркетингу як науки і філософії господарювання.

7. Як Ви розумієте поняття "потреби"? Наведіть приклади і класифікацію останніх в теорії мотивації.

8. Яке значення має маркетинг для сучасного підприємництва?

9. Охарактеризуйте маркетингове середовище підприємства.

Last modified: Sunday, 25 February 2018, 4:47 PM