Питання до самоконтролю теми 13

Питання до самоконтролю теми 13:

1. Сутність процесу організації та управління маркетинговою діяльністю на підприємстві.

2. Особливості організаційних структур маркетингу.

3. Сутність процесу контролю в маркетингу.

4. Що таке "маркетинговий аудит"?

5. Етапи маркетингового аудиту.

Last modified: Tuesday, 19 March 2019, 10:28 PM