Питання до самоконтролю теми 12

Питання до самоконтролю теми 12:

  1. Розкрийте сутність маркетингового планування на підприємстві. Що таке «план маркетингу»?
  2. Наведіть структуру плану маркетингу.
  3. У чому полягає аналіз маркетингової діяльності під час маркетингового планування.
  4. У чому полягає стратегічне, тактичне та оперативне маркетингове планування. Дайте визначення термінам «стратегічний план маркетингу», «тактичний план маркетингу», «оперативний план маркетингу».
  5. Маркетингові стратегії. Опишіть систему маркетингових стратегій підприємства.
  6. У чому полягає сутність корпоративної маркетингової стратегії підприємства та ділових стратегій маркетингу. Опишіть види ділових стратегій маркетингу.
  7. Функціональні стратегії маркетингу. Опишіть види функціональних стратегій.
  8. Охарактеризуйте види продуктових та цінових стратегій маркетингу.
  9. Охарактеризуйте види комунікаційних стратегій маркетингу та маркетингових стратегій розподілу продукції.
  10. Охарактеризуйте види маркетингових стратегій вибору цільового ринку.
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:28 PM