Питання до самоконтролю теми 11

Питання до самоконтролю теми 11:

  1. Дайте визначення терміну «управління каналами розподілу».
  2. Назвіть основні функції процесу управління каналами розподілу.
  3. Визначте основні причини «вертикальних» і «горизонтальних» конфліктів, що можуть виникати в процесі функціонування каналів розподілу.
  4. Назвіть можливі заходи уникнення конфліктів в процесі функціонування каналів розподілу.
  5. Назвіть основні чинники, що впливають на прийняття управлінського рішення щодо формування каналу розподілу.
  6. У чому полягає функція «дослідження та вибір найбільш прийнятних посередників» у процесі управління каналами розподілу?
  7. Розкрийте сутність функцій «навчання учасників каналу» та «стимулювання учасників каналу розподілу» у процесі управління каналами розподілу.
  8. Розкрийте сутність функцій «контроль за діяльністю каналів розподілу» та «аналіз діяльності каналів розподілу» у процесі управління каналами розподілу.
  9. У чому полягає функція «регулювання діяльності каналів розподілу (врегулювання конфліктів)» у процесі управління каналами розподілу?
  10. Які можуть бути встановлені цілі розподілу при управлінні каналами розподілу та плануванні маркетингової політики розподілу підприємства?
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:27 PM