Питання до самоконтролю теми 10

Питання до самоконтролю теми 10:

  1. Дайте визначення терміну «маркетингова політика розподілу».
  2. Що являє собою довжина, ширина та рівень інтеграції каналу розподілу?
  3. Що являє собою оптова торгівля? Назвіть форми організації оптової торгівлі.
  4. Охарактеризуйте види незалежних оптових посередників за циклом обслуговування.
  5. Дайте характеристику структурним одиницям прямих каналів розподілу.
  6. Дайте характеристику незалежним та залежним оптовим посередникам та наведіть їх приклади.
  7. Що являє собою роздрібна торгівля? Назвіть форми роздрібної торгівлі.
  8. Дайте визначення терміну «логістика»? Наведіть «сім правил логістики».
  9. Наведіть класифікацію посередників магазинної роздрібної торгівля за різними критеріями.
  10. Охарактеризуйте способи позамагазинної роздрібної торгівлі.
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:23 PM