Питання до самоконтролю теми 9

Питання до самоконтролю теми 9:

  1. Дайте порівняльну характеристику засобам впливу комплексу маркетингових комунікацій (комплексу стимулювання).
  2. Які існують види реклами в залежності від її цілей?
  3. Наведіть класифікацію реклами в залежності від її носіїв та способів впливу рекламної інформації на цільову аудиторію.
  4. Які існують рекламні носії?
  5. Охарактеризуйте методи розрахунку рекламного бюджету.
  6. Наведіть приклади PR-технологій та  PR-інструментів.
  7. Назвіть етапи планування особистого продажу.
  8. Опишіть процес особистого продажу.
  9. Що являє собою «програма стимулювання збуту»? Опишіть процес формування програми стимулювання збуту.
  10. Назвіть основні засоби стимулювання збуту.
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:22 PM