Питання до самоконтролю теми 7

Питання до самоконтролю теми 7:

  1. Назвіть базові моделі ціноутворення підприємства.
  2. У чому полягає сутність маркетингового ціноутворення згідно витратної моделі?
  3. У чому полягає сутність маркетингового ціноутворення згідно конкурентної моделі?
  4. Охарактеризуйте процес ціноутворення на основі попиту.
  5. Опишіть сутність параметричної моделі ціноутворення.
  6. Охарактеризуйте такі методи ціноутворення: «аналіз беззбитковості і забезпечення цільового прибутку», «встановлення ціни на основі торгів», «на основі структурної аналогії».
  7. Які основні чинники впливають на встановлення підприємствами цін на продукцію?
  8. Охарактеризуйте наступні методи ціноутворення: «на основі коефіцієнта технічного рівня товару (баловий метод)», «встановлення цін в рамках товарного асортименту», «забезпечення цільового прибутку на інвестований капітал».
  9. Охарактеризуйте такі методи ціноутворення: «собівартість плюс надбавка», «на основі питомих показників», «аукціон».
  10. Охарактеризуйте наступні методи ціноутворення: «на основі рівня поточних цін», «визначення ціни за рівнем конкурентоспроможності товару», «на основі цінності товару».
Последнее изменение: Воскресенье, 29 Март 2020, 15:19