Питання до самоконтролю теми 6

Питання до самоконтролю теми 6:

  1. У чому полягає роль маркетингової цінової політики?
  2. Назвіть цілі підприємства відповідно до цінової політики.
  3. Охарактеризуйте процес визначення вихідної ціни на товар.
  4. Що являє собою цінова політика і політика знижок?
  5. Дайте визначення терміну «ціна».
  6. Дайте визначення терміну «знижка».
  7. Яких дій слід дотримуватися щодо забезпеченні успішної політики знижок?
  8. Дайте визначення: «загальна знижка», «знижка за кількість», «залікова знижка», «знижка за сезонність».
  9. Дайте визначення: «знижка за регулярність закупівель», «асортиментна знижка», «прихована знижка», «особлива знижка».
  10. Дайте визначення: «знижка за умови платежу», «знижка за умови поставки», «знижка за функціональність».
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:17 PM