Питання до самоконтролю теми 5

Питання до самоконтролю теми 5:

  1. Дайте визначення терміну «новий товар».
  2. Класифікація нових товарів в залежності від ступеня новизни для виробника і для ринку.
  3. Класифікація нових товарів в залежності від рівня знань споживача про них.
  4. Дайте визначення терміну «планування нових товарів».
  5. Охарактеризуйте способи планування нових товарів.
  6. Охарактеризуйте етапи планування нових товарів. 
  7. Назвіть основні причини невдач виведення нових товарів.
  8. Що таке «конкуренція» та «конкурентоспроможність товару»?
  9. У чому полягає оцінка конкурентоспроможності товару?
  10. Які параметри товару використовують для оцінки рівня його конкурентоспроможності?
Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:14 PM