Питання до самоконтролю теми 2

Питання до самоконтролю теми 2:

  1. Дайте визначення терміну «маркетингові функції».
  2. Поясніть сутність основних функцій маркетингу та назвіть їх складові.
  3. Дайте визначення терміну «маркетингові ціли підприємства».
  4. Охарактеризуйте основні маркетингові цілі підприємства.
  5. Що таке «комплекс маркетингу» та навіщо він потрібен відносно підприємства?
  6. Які існують моделі маркетинг-мікс?
  7. Назвіть розширені моделі маркетинг-міксу та їх елементи.
  8. Опишіть «Promotional», «Price», «Process», Physical Evidence» в системі маркетинг-мікс.
  9. Опишіть «People», «Product», «Place» в системі маркетинг-мікс.
  10. Які політики підприємства виділяють у відповідності до моделі маркетинг-мікс 4P?

Last modified: Sunday, 29 March 2020, 3:08 PM