Інформація про викладача

Приходько Дар'я Олександрівна

Приходько Дар’я Олександрівна, 1989 року народження, у 2006 році вступила до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) за спеціальністю «Економіка підприємства».

У 2010 році отримала почесний нагрудний знак «Відмінник ХНАДУ» та закінчила з відзнакою бакалаврат Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за спеціальністю «Економіка підприємства», згодом вступила до магістратури ХНАДУ за тією ж спеціальністю. 

У 2011 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет за спеціальністю «Економіка підприємства» та отримала диплом магістра з відзнакою.

По закінченні університету, в 2011 році була прийнята на посаду викладача-стажиста кафедри економіки підприємства ХНАДУ.

З вересня 2012 року працювала на посаді асистента кафедри економіки підприємства ХНАДУ.

З вересня 2016 року працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства ХНАДУ.

З вересня 2017 року по теперішній час – доцент кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ (переведена на посаду в зв’язку з перейменуванням кафедри «Економіки підприємства» у кафедру «Економіки і підприємництва»).

Впродовж роботи викладачем, одночасно, як здобувач, виконувала наукові дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Оцінка вартості бренда автомобілебудівного підприємства». В березні 2015 року захистила кандидатську дисертацію у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. 

28 квітня 2015 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Приходько Д.О. присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

15 жовтня 2019 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Приходько Д.О. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки і підприємництва. 

Автор багатьох наукових працьсеред яких монографії, фахові наукові статті, стаття Scopus, наукові статті у закордонних виданнях, тези доповідей. Автор творів науково-практичного характеру.

Приходько Д.О. постійно працює над підвищенням своєї педагогічної майстерності (проходила стажування в країні ЄС та підвищувала кваліфікацію в українських організаціях).

Має методичні розробки, серед яких навчальний посібник, курс дистанційного навчання «Вступ до фаху «051 – Економіка»», який є сертифікованим та рекомендованим до навчального процесу в університеті.

Лекційні курси: «Маркетинг», «Інноваційне підприємництво», «Основи біржової діяльності», «Торговельне підприємництво».

Напрями наукових досліджень: маркетинг, у т. ч. ,брендинг, ребрендинг, PR та т.п.

E-mail: zajada@gmail.com

Last modified: Thursday, 2 April 2020, 4:13 PM