Питання до самоконтролю до теми 2

  1. Що таке "експрес-діагностика діяльності підприємства"?
  2. Дайте характеристику експрес-діагностиці активу баланса підприємства.
  3. Дайте характеристику експрес-діагностиці пасиву баланса підприємства.
  4. Опишіть порядок здійснення експрес-діагностики діяльності підприємства.
  5. У чому полягає призначення діагностики структури майна підприємства та джерел його фінансування?
  6. Опишіть порядок здійснення діагностики структури майна підприємства та джерел його фінансування.
  7. Охарактеризуйте ідеальну модель фінансового управління оборотними коштами підприємства.
  8. Охарактеризуйте агресивну модель фінансового управління оборотними коштами підприємства.
  9. Охарактеризуйте консервативну модель фінансового управління оборотними коштами підприємства.
  10. Охарактеризуйте компромісну модель фінансового управління оборотними коштами підприємства.
Last modified: Tuesday, 24 July 2018, 2:26 PM