Контрольні питання до теми 5

1. В чому полягає зміст ОВНС?  Яке призначення має цей вид діяльності для підготовки і прийняття господарських рішень?

2. Основні принципи ОВНС.

3. Зхарактеризуйте відзнаки простої та повної форми ОВНС. Поясніть, в яких випадках здійснюється проведення ОВНС в обмеженій та складній формі.

4. Навести процедуру ОВНС у вигляді схеми та сформулювати основну мету ОВНС на кожному етапі.

Остання зміна: середа 25 квітень 2018 06:30