Контрольні питання до теми 4

1. Наведіть основні шляхи проведення екологічної експертизи і вкажіть строки її проведення.

2. Наведіть процедуру проведення екологічної експертизи. Визначте зміст основних стадій її виконання.

3. Розкрийте зміст основних вимог до складу документації щодо запроектованого об’єкту або господарчої діяльності, що подається на екологічну експертизу.

4. Наведіть перелік природоохоронних показників, які підлягають оцінці при здійсненні державної екологічної експертизи.

5. Висвітлити умови та підстави для проведення державної екологічної експертизи.

6. В чому полягає зміст висновків екологічної експертизи. Яким чином і в якому порядку здійснюється  їх оскарження.

Остання зміна: середа 25 квітень 2018 6:25