Тема 10. Порядок розробки нормативних документів. Правила і методи прийняття міжнародних нормативних документів

1. Розроблення проектів національних НД

2. Перевірка та перегляд національних НД

3. Скасування та відновлення дії національних НД

4. Оприлюднення інформації та видання національних НД

5. Ступені відповідності національних НД

6. Методи прийняття міжнародних НД

Практична робота 7: Написання пояснювальної записки до проекту національного стандарту 

Last modified: Tuesday, 13 March 2018, 12:46 PM